Vsebinska strategija: Kaj večina podjetij napačno razume

Blaž Aktualno, Partnerji

Vsebinska strategija vključuje načrtovanje objav, izvedbo in pristop. Vsebina je temeljni operacijski sistem vsakega podjetja. Je komunikacija med družbeno skupino in strankami, ki jih ustvarja.

“najbolj očitne in pomembne resničnosti so pogosto tiste, ki jih je najtežje opaziti in o njih govoriti.”

Vsebina je skupek znanja, ki opisuje metodo, po kateri podjetje deluje. Je glavna sestavina izkušenj, ustvarjenih za predstavitev izdelkov na trgu, in jedro pomoči strankam, da iz izdelka ali storitve pridobijo največjo vrednost. 

Vsebina je vse. Ves čas je povsod okoli nas. Je voda poslovanja.

 

Vsebinska strategija postavlja namen za komunikacijo.

Upravljanje celotne vsebine podjetja se lahko zdi nedosegljivo. Zato ni presenetljivo, da se vodilnim delavcem to ne zdi najboljša poraba časa.

Toda vodje morajo izbrati elemente poslovanja, na katere se bodo osredotočili.

Nekateri svoje oklevanje racionalizirajo – pravijo, da poskušanje vplivati na vodo naokoli ni smiselno. Zato je eno prvih vprašanj, ki jih dobim, ko govorim o vsebinski strategiji, “Kaj mislite z vsebino?”.

Toda pomislite na vpliv nezavednega pristopa k vsebini: Vsebina se ustvarja brez posebnega namena in brez razumevanja, kako vpliva na celotno sliko podjetja.

 

Vsebinske ekipe morajo voditi komunikacijo

Vsebina izraža strategijo podjetja – je stranski produkt katere koli funkcije (pa naj bo to

vrednost blagovne znamke, ustvarjanje vodilnih potencialov, pospeševanje prodaje, storitve za stranke ali notranja pobuda za upravljanje znanja).

Vendar pa v številnih podjetjih ekipe v različnih funkcijah pristopajo k potrebam po vsebini na egocentričen način. To je razumljivo, če se ne zavedajo širšega konteksta.

V takšnem okolju se od strokovnjakov za vsebine pričakuje, da se odzivajo na potrebe “deležnikov”. Vendar pa se skupine za vsebino le redko štejejo za deležnike same. Vsaka zahteva je veljavna in vsebinska ekipa ukrepa v skladu z njo.

To ni strateški pristop.

Pogosto poslovni vodje pravijo, da imajo vsebinsko strategijo. Običajno pa razumejo, kaj je podjetje povedalo – vendar še vedno nimajo vpogleda v to, kaj bi moralo povedati.

Rešitev je v tem, da strategijo vsebine povzdignemo na raven poslovne strategije. To pomeni, da vsaka vsebinska strategija potrebuje korak načrtovanja in določanja prednostnih nalog – zavedanje, kaj bodo ekipe ustvarile, in ne zgolj merjenje, kaj so ustvarile.

Iz tega izhaja druga posledica uspešne vsebinske strategije.

vsebinska strategija

Potrebujete količino IN kakovost

Vsako podjetje bo vedno ustvarjalo več vsebine. Vsaka nova stranka, vsak nov izdelek, vsak nov trg in vsako novo sporočilo ustvarijo potrebo po več vsebine. Zato je potrebno imeti zadosti materiala, predvsem pa da je ta kakovosten!