Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih

Blaž Partnerji

Vsem, ki jih zanimajo vzajemni skladi, kako delujejo vzajemni skladi in kako vlagati v sklade, smo spodaj pripravili kratke napotke, ki jim bodo pomagali, da bo njihovo varčevanje v skladih, dosnosnejše, varnejše in predvsem enostavno.

Kako vlagati v sklade?

varčevanje v skladih

V vzajemne sklade vlagamo lahko na različne načine. Eden izmed najbolj preprostih načinov vlaganja v vzajemne sklade, je pot preko Vodiča po svetu vlaganja, kjer so prikazani primeri različne izbire možnosti v odvisnosti od nihajnosti posamezne naložbe v vzajemne sklade.

Pri vlaganju v sklade moramo biti predvsem pozorni na upoštevanje nihajnosti naložne (vključno z upoštevanjem maksimalnih možnih kratkoročnih padcev, ki so za nas še sprejemljivi, pričakovano in želeno donosnostjo ter izbiro tipa vlaganja glede na tip osebe kot smo. Kombinacije mešanih in delniških skladov so pogosteje sicer označene z višjimi pričakovanimi donosnostmi, a v kolikor so naši naložbeni cilji povezani z zagotavljanjem varne in stabilne dodatne pokojnine, se bomo najbrž prej odločili za vlaganje v sklade, ki imajo sicer pričakovano donosnost nekoliko nižjo, a je njihova stabilnost bolj verjetna kot pri dinamičnih skladih.

V katere sklade vlagati?

V odvisnosti od našega tipa vlaganja, se vzajemni skladi ločijo na zmerne sklade, dinamične, umirjene in varne. Kot že rečeno, imajo umirjeni in varčni skladi svoj portfelj sestavljen iz kombinacije obvezniških in mešanih skladov ter tudi skladov denarnega trga, dinamični in zmerni skladi pa kombinirajo nakupe delnic mešanih in delniških skladov.

Pri iskanju odgovora na to v katere sklade vlagati , je potrebno povedati, da je modro upoštevati tako imenovano točko dobrega povprečja, preko katere vedno ob enakem času (ne glede na vrednost enot premoženja sklada) kupimo enote premoženja, s čimer pa dolgoročno kupujemo enote premoženja po povprečni vrednosti.

Nasprotje od tega so nakupi enot premoženja skladov preko iskanja priložnost najboljše cene, vendar se nam kot laiku (za katere pa je vlaganje v sklade v osnovi tudi namenjeno) lahko pripeti, da prepogosto kupimo enote premoženja po neprimerni ceni.

Priporočamo še ogled prispevka Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih – Zveza potrošnikov Slovenije in 7 prednosti varčevanja v skladih – FinancePro.

Comments are currently closed.