Kako do poceni elektrike

Blaž Aktualno, Partnerji

Poceni elektrika – besedna zveza, na katero vse redkeje naletimo. Cene električne energije in zemeljskega plina so v drugi polovici lanskega leta na mednarodnih trgih dosegle najvišje vrednosti in se začele prenašati na maloprodajni trg. Prihodnost je negotova, zato je potrebno pravočasno poiskati rešitve.

Mednarodna agencija za energijo je objavila analizo gibanja cen električne energije in plina v drugi polovici leta 2021 in napovedi za letošnje leto. Cene električne energije so v evropskem prostoru dosegle zgodovinske vrednosti, glavni razlog pa predpisujejo povečanemu povpraševanju.

Na energetski borzi BSP-Southpool je bi povprečna cena za pasovno električno energijo v prvi polovici leta 2021 61,16 evra/MWh. V drugi polovici leta 2021 je zrasla na 167,98 evra/MWh. Najvišjo vrednost je dosegla 22. decembra, 427,09 evra/MWh. Konec leta so veleprodajne cene električne energije precej upadle, kar pripisujejo praznikom in s tem manjši rabe električne energije v industriji ter nadpovprečnim temperaturam.

Računanje kako do poceni elektrike

Podražitve že občutijo tudi gospodinjstva

V drugi polovici lanskega leta so se podražitve veleprodajnih cen električne energije začele prenašati tudi na maloprodajni trg. Osem dobaviteljev električne energije, ki dobavljajo elektriko gospodinjskim odjemalcem, je bilo primorano v dvig maloprodajnih cen. Spremembe so bile zaznane tudi na področju akcijskih ponudb dobaviteljev, saj se slednje po izteku niso nadomeščale s primerljivimi kar zadeva cen, oziroma se pogosto sploh niso nadomeščale.

Kakšne so napovedi?

Za leto 2022 na agenciji za energijo ocenjujejo, da se bo rast povpraševanja nadaljevala – v primerjavi z letom 2021 naj bi se poraba zvišala za 3 %. Glede na to oceno naj bi bil pritisk na oskrbovalne verige energentov nekoliko manjši kot v letu 2021, bodo pa, kot navajajo v Agenciji, dejanske razmere še naprej močno odvisne od gibanja cen premoga, plina, nafte in emisijskih kuponov.

Ob tem dodajajo, da cene energentov tudi v začetku leta 2022 ostajajo na relativno visoki ravni, vojna med Rusijo in Ukrajino pa zaenkrat še ne dajaje indikacij po kratkoročni umiritvi cen.

In kaj je rešitev?

Zaradi hitrega povišanja cen in negotove prihodnosti je potrebno razmišljati drugače. Ena izmed možnosti hitrega ukrepanja je zamenjava dobavitelja električne energije. A le-ta zaradi odvisnosti od dogajanja na mednarodnih trgih prinaša zgolj kratkoročne rešitve. Zanesljivejša pot, ki reši izziv na več nivojih, je zagotovo prehod na zelene vire energije.

Zaradi izjemnih naravnih danosti, ki jih nudi naša dežela (Slovenija se namreč uvršča med bolj osončene evropske države) izstopa predvsem izraba sončne energije, ki jo omogoča sončna elektrarna.

Dolgoročno zagotovo bolj zanesljiva izbira je samooskrba s pomočjo obnovljivih virov energije. Sončna elektrarna omogoča neodvisnost od tržnih cen električne energije in aktualne politike in to so ozavestili že mnogi.

Eksponentna rast števila samooskrbnih sončnih elektrarn nakazuje na vedno večji izkoristek in zavedanje potenciala, ki ga nudi energija sonca. Po podatkih portala za fotovoltaiko  je bilo v lanskem letu postavljenih 5863 novih sončnih naprav v skupni moči 95,65 MW, kar presega številke iz leta 2022, ko je bilo postavljenih 3947 sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW.

Nadstrešek s sončno elektrarno in električnim avtomobilomVečje poslopje s sončno elektrarno na strehi

Samooskrbna sončna elektrarna predstavlja zanesljiv korak v zeleno prihodnost! Neodvisnost od tržnih cen električne energije in samozadostnost sta le dve izmed številnih prednosti, ki jih nudi. Vas zanimajo še preostale?